Telefon737 520 104

Arpalit NEO sprej roztok 150ml

 • Výrobce: Arpalit
 • Dostupnost:Na skladě


Předpokládané datum odeslání: dnes 27.01.2023
Po odeslání Vám bude zboží ve většině případů doručeno následující pracovní den.


 • Cena: 199 Kč

 • bez DPH: 164 Kč


Arpalit Neo sprej

Přípravek určený k hubení klíšťat, blech, vší a všenek.

Forma spreje je pro svou snadnou aplikaci vhodná především pro velká zvířata a jejich příbytky. Aplikační forma spreje poskytuje velmi jemné kapky, které jsou vhodné také pro hubení parazitů u malých druhů živočichů – u myší, křečků, i u drobných druhů ptactva. Čirá, bezbarvá tekutina s lehkou parfemací ve formě aerosolu. Roztok je ektoparazitický přípravek s ovicidním a larvicidním účinkem. Není vhodný pro kočky a nemocná zvířata.

 

Léčivé látky:

 • Permethrinum 25:75 (cis:trans): 4,7mg
 • Fenoxycarbum 1,2mg

 

Charakteristika přípravku:

 • Čirá, bezbarvá tekutina s lehkou parfemací ve formě aerosolu s hnacím plynem. 
 • Arpalit Neo 4,7/1,2 mg/g kožní sprej, roztok je ektoparazitický přípravek s ovicidním a larvicidním účinkem.

 

Cílový druh zvířat:

 • Nepotravinové druhy zvířat: psi, ptáci, plazi a jiná drobná zvířata.

 

Indikace:

 • Léčba a prevence ektoparazitóz u nepotravinových zvířat, zejména psů, ptáků, plazů a jiných drobných zvířat. Působí proti blechám (Ctenocephalides spp., klíšťatům (Ixodes spp., Dermacentor spp., Haemaphysalis spp.), vším (Haematopinus spp.), všenkám (Mallophaga spp.), roztočům (Acari spp.) a jejich vývojovým stádiím.
 • K desinsekci příbytků zvířat. 

 

Kontraindikace:

 •   Nepoužívat u nemocných zvířat. 
 •   Nepoužívat u koček. Zamezte možnému styku koček se psy po ošetření.
 •   Nepoužívat při známé přecitlivělosti na některou z obsažených látek.
 •   Nepoužívat u mláďat do 2 měsíců věku a době laktace.

 

Nežádoucí účinky:

 • Pouze ojediněle může u přecitlivělých jedinců dojít k projevům intoxikace (zhoršení kvality až ztráta srsti, zvracení, záchvěvy, třes, křeče, zpomalené dýchání). V případě výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí vyhledejte  veterinárního lékaře.

 

Způsob a cesta podání:

Před upotřebením protřepat. Nádobku je nutné držet ve svislé poloze. Přípravek se nanáší stiskem rozprašovače proti směru srsti nebo peří ze vzdálenosti 15-20 cm od povrchu těla. Velikost dávky se odvíjí od velikosti ošetřovaného zvířete. Ošetření se provádí jen do lehkého zvlhčení kůže nebo srsti přípravkem po celém povrchu těla zvířete s výjimkou obličejové části. K ošetření obličejové části těla se přípravek nastříká na ruku v rukavici a opatrně se vetře do srsti, aby nedošlo k zasažení otvorů. Srst se pročeše hřebenem, kartáčem  nebo se rukou promne, aby přípravek prostoupil až na kůži.

 •   Po ošetření je nutné zvíře po dobu 48 hodin nekoupat.
 •   Ošetření je možné po 1 týdnu opakovat.
 •   Při ošetření ptáků a drobných živočichů dbejte zvýšené opatrnosti.
 •   Při ošetření plazů přípravek aplikovat delší dobu před krmením.
 •   Po aplikaci přípravku zabraňte olizování ošetřené srsti.
 •   V případě  potřeby se obraťte na veterinárního lékaře.
 •   Zároveň s ošetřením zvířete je vhodné vystříkat přípravkem do mokra i jeho příbytek a nechat zaschnout.

 

Zvláštní upozornění:

 •   Při práci používejte ochranné rukavice. Při aplikaci je nutné chránit oči před zásahem spreje. 
 •  Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Nepoužívejte v blízkosti ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.
 •   Po práci si pečlivě umyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody. V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví příznaky podráždění (vyrážka), alergická reakce či systémové účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.
 •   Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
 •   Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými hračkami.
 •   Neaplikovat do akvárií a rybníků – pro vodní organizmy a včely je přípravek toxický.
 •  Zvláštní pozornost je nutné věnovat i nakládání s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku.
 •   Zabraňte kontaktu dětí s ošetřeným zvířetem po dobu 24 hodin.
 •   Nepoužívat u koček. 
 •   Přípravek je extrémně jedovatý pro kočky. 
 •   Přípravek může být pro kočky nebezpečný i po kontaktu s ošetřeným psem. 
 •   Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat.
 •   Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině ektoparazitik se může vyvinout  po častém, opakovaném použití účinné látky ze stejné skupiny.

 

Zvláštní podmínky pro uchování:

 • Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý

Podobné výrobky

Tagy: Arpalit, Neo, sprej, antiparazitní, bambus, 250ml